Onderzoeksdocumenten

Anders nog nieuws?: Scenario’s voor de toekomst van de journalistiek

Type: pdf
Author: Vincent Kouwenhoven, René van Zanten, Marcel Gelauff, Harm Taselaar, Thomas Bruning, Tom Nauta
Year of Publishing: 2015
Keywords: innovatie, 2025, pers, toekomst

Deze studie presenteert vier verschillende, plausibele scenario’s voor de toekomst van de Nederlandse journalistiek in 2025. Doel van de scenariostudie is actoren binnen en buiten de branche verder aan het denken te zetten over de toekomst van de journalistiek en hun eigen positie daarin, en een instrument aan te reiken om zich actief voor te bereiden op die toekomst. De studie beoogt ook inzichten aan te leveren voor een publiek debat over het belang van de journalistiek voor de samenleving. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Lokale media en informatievoorziening: Handreiking voor raadsleden

Type: pdf
Author: Rijksoverheid
Year of Publishing: 2017
Keywords: Lokale media, gemeenteraad, raadsleden, handreiking

Een goede informatie- en nieuwsvoorziening over beleids- en besluitvorming en de prestaties van politici en bestuurders is een randvoorwaarde voor een goed functionerende democratie. Traditioneel zijn de media hierin een belangrijke intermediair, maar ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij het informeren van hun inwoners. In deze handreiking staat de vraag centraal welke rollen u als gemeenteraadslid kunt pakken en hoe u hier concreet invulling aan kan geven. 

Lasten en lusten van de meervoudige democratie

Type: pdf
Author: Prof. Wim Voermans, dr. Geerten Waling
Year of Publishing: 2017
Keywords: meervoudige democratie, democratie, gemeenten,

Democratie is een onderwerp van voortdurende zorg. Hoe blijft de democratie vitaal? Hoe blijven burgers betrokken? Moeten we het systeem aanpassen aan de eisen van de tijd? Hoe is het huidige debat over democratische vernieuwing, inclusief de diverse lokale experimenten daarmee in de afgelopen jaren (2012-2017), te duiden in het licht van het denken over democratie?

Gelukkig zijn hier geen journalisten

Type: pdf
Author: Lammert Landman, Quint Kik, Liesbeth Hermans, Niek Hietbrink
Year of Publishing: 2015
Keywords: lokale media, onderzoek, nieuwsvoorziening, regio

De zorgen die er zijn over de nieuwsvoorziening in de regio, groeien met de dag.

Informatiebeveiliging voor (o.a.) journalisten Het online beschermen van jezelf, je verhaal en je bron

Type: pdf
Author: Silkie Carlo, Arjen Kamphuis, Nederlandse vertaling door Helma de Boer
Year of Publishing: 2016
Keywords: beveiliging, informatieveiligheid, veilig werken

Wanneer journalistiek betekent dat je iets schrijft wat een ander niet geschreven wil hebben – en voor onderzoeksjournalistiek is dat zeker het geval – dan moet je aannemen dat je tegen de tijd dat je je beste werk schrijft, je een tegenstander hebt tegen wie je jezelf, je verhaal en je bronnen moet beschermen. Vanaf het moment dat EdwardSnowden als klokkenluider naar buiten trad op 5 juni 2013, vond ik het belangrijk om mezelf te verdiepen in de informatiebeveiligingsmethodes die vrijheid van meningsuiting en persvrijheid beschermen.

Pathways to Engagement: Understanding How Newsrooms are Working with Communities

Type: pdf
Author: BY ANGELICA DAS EDITED BY JESSICA CLARK
Year of Publishing: 2017
Keywords: engagement, communities, newsroom

Journalists are working with their communities in a range of new ways that are reshaping how newsrooms report, publish, and pay the bills. This emerging trend has roots in past journalism industry movements but has taken on unique contours in the digital age. This paper helps Democracy Fund create a taxonomy of engagement practices. In this paper, we have documented a broad spectrum of efforts that help position communities at the center of journalism. Different approaches are outlined, along with useful examples from the field.

Toekomst voor de Lokale Publieke Omroep

Type: pdf
Author: NLPO — www.stichtingnlpo.nl
Year of Publishing: 2017
Keywords: Lokale publiek omroep, waakhond, lokale media

De lokale omroep vormt de derde laag van het Nederlandse publieke mediabestel. Er bestaan op dit moment 260 lokale omroepen in zo’n 360 gemeenten. Ze werken vanuit dezelfde wettelijke publieke opdracht als de landelijke en regionale omroepen. Daarbij onderscheiden lokale omroepen zich door een media-aanbod dat is gericht op de directe leefwereld van de kijker, de luisteraar, de internetgebruiker — de burger. De lokale omroep zorgt voor informatie gericht op het gebied waar de burger woont, leeft, werkt, inkopen doet, uitgaat, sport, onderwijs volgt enzovoort.

Het versterken van lokale nieuwsmedia: naar een projectfonds Leidse journalistiek

Type: pdf
Author: Prof. J.C. de Jong, Dr. A.W.M. Koetsenruijter
Year of Publishing: 2017
Keywords: Lokale media, Leiden, lokale nieuwsmedia, mediafonds