Wiv onder de loep

Stichting Lokale Onderzoeksjournalistiek heeft subsidie aangevraagd en gekregen van de referendum-commissie in het kader van het referendum rond de nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Onderzoeksjournalist Wil van der Schans zal op basis van interviews met deskundigen, betrokkenen, critici, politici en toezichthouders, een essay schrijven getiteld: 'Laat je niet meeslepen' over de werking van de inlichtingendiensten onder de nieuwe wet.  

Het essay 'Laat je niet meeslepen' zal gratis verspreid worden via alle Nederlandse bibliotheken en als e-book te downloaden zijn. We publiceren onze eigen podcasts en video’s op wiv-onderdeloep.nl. Deze website, het kloppend hart van het project, wordt voortdurend actueel gehouden met eigen onderzoek en het signaleren van interessant onderzoek en berichtgeving van anderen.

We doen dit om de discussie over de Wiv voor een zo breed mogelijke groep mensen toegankelijk te maken. Wat betekent bijvoorbeeld ‘onderzoeksopdrachtgerichte' interceptie, hoe wordt de controle op de diensten geregeld: mogen agenten van de AIVD ook misdrijven begaan? Hoe opereert de Nederlandse inlichtingendienst in vergelijking met andere inlichtingendiensten in Europa? 

We gaan op zoek naar de achtergronden van de wet, het werk van de inlichtingendiensten zelf, we onderzoeken welke keuzes ze maken, hoe effectief ze zijn en welke uitgangspunten ze hanteren.

Lokaal
Niet alleen is de Wet van invloed op de AIVD, ook de RID (Regionale inlichtendienst) krijgt met andere regels te maken. De AIVD werkt voor het verzamelen van informatie nauw samen met onder andere de politie, de KMAR, IND en de Belastingdienst. Landelijk is de Contra-terrorisme Infobox hier een voorbeeld van. Alle informatie over mensen die mogelijk een gevaar vormen voor de nationale veiligheid wordt in deze CT-Infobox uitgewisseld. Hoe werkt dit regionaal? Verandert de nieuwe WIV 2017 iets aan deze samenwerking? En wat is de rol van de Burgemeesters? Samen met regionale onderzoeksjournalisten (en mogelijk studenten) gaan we dit de komende tijd uitzoeken.

Wiv-onderdeloep is een initiatief van Wil van der Schans,
Productie en redactie: Thecla Berghuis,
Website en eindredactie: Pim Peterse