Bouwen en ploeteren

Naast de inhoudelijke projecten, de pilot in Amsterdam en het project met de scholen voor journalistiek begin volgend jaar, zijn we natuurlijk aan het bouwen aan het redactie dashboard van het Bureau voor Lokale Zaken. We hebben nu verschillende onderdelen in de testomgeving werkend: een gezamelijke agenda, een onderzoeksjournalistiek template, een discussiemodule, en een taaksysteem. Andere onderdelen zijn nog in ontwikkeling: bijvoorbeeld samen kunnnen werken in documenten, vergaderen, bestanden delen.

Het lastigste onderdeel is de indeling van de verschillende rollen binnen het Bureau. Straks moeten de onderzoekers overal bij kunnen en kunnen bepalen wie toegang krijgt tot de onderzoeksresultaten: een betrokken deskundige zal misschien meer te zien krijgen dan de burgerjournalist, en wie kan er straks meeschrijven aan onderzoekdocumenten? 

Dan de rol van de eindredacteur of de redactieraad. Die moet straks alles kunnen overzien. Toegang krijgen tot alle onderzoeksresultaten en heel belangrijk: het logboek. Kan de eindredacteur zomaar in de teksten correcties aanbrengen of gaat zhij in overleg met het team?

De redactieraad bepaalt straks wie er onderzoek mag doen en hoe lang. Hoeveel geld er beschikbaar is en welke middelen kunnen worden ingezet. De redactieraad, of een afgevaardigde daarvan, controleert het onderzoeksproces: voldoet het onderzoek aan alle voorwaarden? Hoor en wederhoor! Zijn alle bronnen geverifieerd? En deze bepaalt ook wat en waar er gepubliceerd zal worden. Alle openbare uitingen van het onderzoeksteam gaan langs de eindredactie. Want de kwaliteit dient gewaarbord te worden.  

Het ontwerpen van dat hele stelsel van rollen en permissies binnen het Bureau is een uitdaging. Dat staat nog los van alle technische hobbels die we nog te nemen hebben: de server waar straks veel onderzoekers tegelijktijd op aan het werk zijn, moet wel overeind blijven en zal vooral ook veilig moeten zijn, zonder achterdeurtjes, of bugs. 

Zodra de techniek het toelaat zullen we onderzoeksjournalisten uitnodigen om de werkomgeving te testen. Begin volgend jaar zal dat eerst gebeuren door studenten van de scholen voor journalistiek. Deze digital natives kunnen gebruik gaan maken van de functionaliteiten van het Bureau en feedback leveren zodat de ontwikkelaars kunnen bijstellen en verfijnen.

Er is nog veel werk aan de winkel.