Nationaal

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ontwerpt subsidieregeling voor onderzoeksjournalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gaat nog dit jaar een subsidieregeling ontwerpen en openstellen ter versterking van onderzoeksjournalistiek in Nederland. In het regeerakkoord is vijf miljoen euro per jaar gereserveerd voor onderzoeksjournalistiek. Besluiten over de structurele wijze van besteding moeten nog worden genomen. Vooralsnog is 2018 benoemd tot pilotjaar. In dat pilotjaar zal het Fonds een belangrijke rol spelen.

Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten komt met nieuwe Regeling Onderzoeksjournalistiek

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) stelt per 15 juli een nieuwe Regeling Onderzoeksjournalistiek open. Er komt één miljoen euro beschikbaar om goede, onafhankelijke onderzoeksjournalistiek te ondersteunen, zo maakte minister Slob (Media) vrijdag bekend. Dit bedrag komt uit het budget van vijf miljoen euro per jaar dat in het regeerakkoord is gereserveerd voor de structurele versterking van de onderzoeksjournalistiek. Vooralsnog betreft het een pilotproject voor de duur van één jaar.

Essay 'Laat je niet meeslepen' vers van de pers

De eerste publicatie van Stichting Lokale Onderzoeksjournalistiek is een feit. Onderzoeksjournalist Wil van der Schans schreef een essay over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) in het kader van het referendum over de Wet dat zal plaatsvinden op 21 maart (gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen). 

Wiv onder de loep debat

‘Moet de nieuwe wet al voor die inwerking treedt gerepareerd worden?’ 

Presentatie van het essay Laat je niet meeslepen en een debat over de Wiv 2017

Wiv-onderdeloep podcast en essay online

De eerste aflevering van de podcastserie over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) staat online op de website Wiv-onderdeloep.nl. In deze eerste in een reeks van vijf onderzoekt Wil van de Schans de werkwijze van de diensten. De komende weken zullen de andere afleveringen verschijnen.

Regeerakkoord

1.7 MediaDe uitdagingen voor de journalistiek en mediabedrijven zijn enorm, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Grote internationale bedrijven domineren de markt wereldwijd en informatie is vaak direct gratis digitaal toegankelijk. Ruimte voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en een stevige publieke omroep op alle schaalniveaus is hierdoor niet langer vanzelfsprekend, maar wel nodig vanwege het veranderende medialandschap. Daar willen we aan bijdragen in de komende jaren.

VVOJ Conferentie 2017

Trumpiaanse ontwikkelingen beheersen het wereldnieuws: populisme,fake news en alternative facts. Door overheden aangestuurde hacks. Agitprop. Amerikaanse Toestanden!Hoe handhaaft de (onderzoeks)journalistiek zich te midden van al dit tumult? Daar ging het over, tijdens de VVOJ Conferentie Onderzoeksjournalistiek 2017, op 3 en 4 november in Maastricht.Het Bureau voor Lokale Zaken was aanwezig o.a. in de bijeenkomst over Lokale Helden.

NPO wil zendtijd Argos en Reporter halveren

UPDATE: De voorgenomen halvering van de zendtijd gaat niet door. Wel wordt er bezuinigd op de onderzoeksjournalistiek bij de NPO. 

‘Onderzoeksjournalisten, reken je niet rijk!’

Een eigen journalistiek onderzoeksproject opzetten? Met alleen een goed idee kom je er niet, want je hebt waarschijnlijk fondsen en andere geldschieters nodig om je plannen werkelijkheid te maken. Tijdens het VVOJ Café van afgelopen maandag werden nieuwe verdienmodellen in de (onderzoeks-)journalistiek besproken. “De journalist moet het lot in eigen handen nemen.” Onderzoeksjournalisten reken je niet rijk

Abonneren op Voorpagina-feed