Lokaal onderzoek (links)

Bellingcat’s Digital Forensics Tools

De Regioatlas . Deze atlas brengt regionale samenwerkingsverbanden in kaart

Het CBS, Centraal Bureau Statistiek

www.waarstaatjegemeente.nl  laat voor alle Nederlandse gemeenten aan de hand van thema’s zien waar ze staan op het gebied van onderwerpen waar gemeenten mee bezig zijn. Denk hierbij onder andere aan jeugdhulp, financiën en duurzaamheid. 

https://data.overheid.nl/  Dit dataportaal bestaat uit een register met informatie over- en verwijzingen naar datasets van Nederlandse overheden. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het openbaar maken van data. Dat doen we door feedback te verwerken, te helpen bij het aanmelden en zoeken van datasets en door bij te dragen aan kennis over open data.

Coelo - Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden. Dat zijn gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook woningcorporaties vallen binnen ons onderzoekterrein. Ons werk varieert van toegepast beleidsonderzoek tot wetenschappelijke studies met een hoog abstractiegehalte. Wij doen onderzoek op eigen initiatief maar ook in opdracht van derden. Wij willen onze academische kennis beschikbaar stellen voor de praktijk. Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen, neem dan contact met ons op.

Rekenkamer  Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR)