Dag van de lokale democratie

In een sessie over het belang van lokale media gaf Pim Peterse van het Bureau voor Lokale Zaken een presentatie op de Dag van de Lokale Democratie vrijdag 17 november 2017.

‘Zonder lokale pers kan de lokale democratie niet functioneren,’ zei John Bijl op de Dag van de Lokale Democratie. Tijdens dit festival verzorgden John Bijl en Yvette Jeuken van het Periklesinstituut een bijeenkomst over hoe lokale overheden, raadsleden én natuurlijk burgers, zelf de lokale nieuwsvoorziening kunnen versterken. Pim Peterse van Bureau Lokale Zaken presenteerde zijn initiatief om onderzoeksjournalistiek op lokaal niveau vorm te geven. Lees het verslag van de sessie 'Lokale nieuwsvoorziening: lokale politiek heeft media nodig' 

John Bijl en Yvette Jeuken spraken over het belang van lokale media voor de democratie en hoe burgerjournalistieke initiatieven, zoals 100x100 kunnen bijdragen. 

Er was helaas wat weinig tijd om dieper in te gaan op de rol van de onderzoeksjournalistiek in de lokale politiek, vanuit het publiek was er duidelijk behoefte aan verdere discussie, we hadden zo nog een uur bij kunnen trekken. Het Bureau zal in de komende tijd bijeenlomsten organiseren om verder te praten met bestuurders en actieve inwoners. Hoe gaan we met het Bureau voor Lokale Zaken te werk, en wat dragen wij bij aan de lokale democratie? Wat heb je lokaal nodig om goede onderzoeksprojecten op te starten? 

Het was een dag vol inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan meer en betere democratie willen werken in hun gemeenten. 

Dit evenement was een initiatief van het ministerie van BZK, de VNG, de Democratic Challenge en de beroepsverenigingen van burgemeesters, raadsleden, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.