Projecten

Stichting Lokale Zaken heeft een aantal lopende projecten.

Bureau voor lokale Zaken
Het Bureau voor Lokale Zaken is een samenwerkplatform voor lokale onderzoeksjournalisten, waarin zij onderling kunnen samenwerken, methoden en technieken kunnen uitwisselen en kunnen samenwerken met deskundigen en burger(journalisten).

In samenwerking met onderzoeksjournalisten Joost Wilgenhof en Ingrid de Groot (fotografie) ontwikkelt het Bureau een Pilot: https://amsterdamse.lokalezaken.org waarin radioreportages en fotoseries een beeld geven van de veranderende functie van de buurthuizen in Amsterdam in: Waar is mijn buurthuis? 

In de gemeente Bronckhorst https://bronckhorstse.lokalezaken.org doen we onderzoek naar verschillende misstanden. Zie ook 

We zijn in gesprek met journalisten in Groningen om aldaar een Bureau op te zetten. 

https://lokalezaken.org

Wiv-onderdeloep
In het kader van het referendum 2018 rond de Wet informatie en inlichtingendiensten (Wiv) heeft de stichting subsidie gekregen van de referendum-commissie voor een neutrale campagne. Onderzoeksjournalist Wil van der Schans schrijft een essay getiteld 'Laat je niet meeslepen' en zal tijdens zijn onderzoek naar de werkwijze van de inlichtingendiensten onder de nieuwe wet (Wiv) podcasts, video's en artikelen publiceren, zie https://wiv-onderdeloep.nl.

Ook zullen lokale journalisten onderzoek doen naar de rol van de Regionale Inlichtendiensten (RID) onder de nieuwe wet.

RaadsledenVolgSysteem (RVS)
In samenwerking met Open State Foundation ontwikkelt de stichting een Raadsledenvolgsysteem (RVS) een database met raadsleden informatie waar journalisten, NGO's, overheden en burgers gebruik van kunnen maken om inzicht te krijgen in gemeente politiek.

Innovatie
Stichting Lokale Onderzoeksjournalistiek onderzoekt samen met journalisten, software ontwikkelaars, ontwerpers en de creatieve sector naar nieuwe manieren van verhalen vertellen. Hoe kan een lokaal journalistiek verhaal een breder publiek bereiken? Welke technieken en presentatievormen zijn daarvoor geschikt? 

Burgerjournalistiek
We onderzoeken mogelijkheden om met burgers en burgerjournalisten samen te werken aan lokaal onderzoek binnen het onderzoeksportal, Bureau voor Lokale Zaken.