Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ontwerpt subsidieregeling voor onderzoeksjournalistiek

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gaat nog dit jaar een subsidieregeling ontwerpen en openstellen ter versterking van onderzoeksjournalistiek in Nederland. In het regeerakkoord is vijf miljoen euro per jaar gereserveerd voor onderzoeksjournalistiek. Besluiten over de structurele wijze van besteding moeten nog worden genomen. Vooralsnog is 2018 benoemd tot pilotjaar. In dat pilotjaar zal het Fonds een belangrijke rol spelen. Het Stimuleringsfonds gaat zich in dit jaar specifiek richten op de ondersteuning van nieuw te vormen redacties die zich op onderzoeksjournalistiek gaan richten. Die redacties moeten ontstaan uit samenwerkingsverbanden tussen grote en kleine partijen, regionaal en nationaal, van binnen en buiten gevestigde media. Lees verder