Lasten en lusten van de meervoudige democratie

Type: pdf
Author: Prof. Wim Voermans, dr. Geerten Waling
Year of Publishing: 2017
Keywords: meervoudige democratie, democratie, gemeenten,

Democratie is een onderwerp van voortdurende zorg. Hoe blijft de democratie vitaal? Hoe blijven burgers betrokken? Moeten we het systeem aanpassen aan de eisen van de tijd? Hoe is het huidige debat over democratische vernieuwing, inclusief de diverse lokale experimenten daarmee in de afgelopen jaren (2012-2017), te duiden in het licht van het denken over democratie?