Lokale media en informatievoorziening: Handreiking voor raadsleden

Type: pdf
Author: Rijksoverheid
Year of Publishing: 2017
Keywords: Lokale media, gemeenteraad, raadsleden, handreiking

Een goede informatie- en nieuwsvoorziening over beleids- en besluitvorming en de prestaties van politici en bestuurders is een randvoorwaarde voor een goed functionerende democratie. Traditioneel zijn de media hierin een belangrijke intermediair, maar ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij het informeren van hun inwoners. In deze handreiking staat de vraag centraal welke rollen u als gemeenteraadslid kunt pakken en hoe u hier concreet invulling aan kan geven.