Toekomst voor de Lokale Publieke Omroep

Type: pdf
Author: NLPO — www.stichtingnlpo.nl
Year of Publishing: 2017
Keywords: Lokale publiek omroep, waakhond, lokale media

De lokale omroep vormt de derde laag van het Nederlandse publieke mediabestel. Er bestaan op dit moment 260 lokale omroepen in zo’n 360 gemeenten. Ze werken vanuit dezelfde wettelijke publieke opdracht als de landelijke en regionale omroepen. Daarbij onderscheiden lokale omroepen zich door een media-aanbod dat is gericht op de directe leefwereld van de kijker, de luisteraar, de internetgebruiker — de burger. De lokale omroep zorgt voor informatie gericht op het gebied waar de burger woont, leeft, werkt, inkopen doet, uitgaat, sport, onderwijs volgt enzovoort. Hij geeft daaraan vorm met betrokkenheid van inwoners en groeperingen. Minstens de helft van alle lokale publieke mediaproducties moet informatief, cultureel en/of educatief zijn. Er moet aandacht zijn voor bewoners, straten en buurten in het verzorgingsgebied.