Anders nog nieuws?: Scenario’s voor de toekomst van de journalistiek

Type: pdf
Author: Vincent Kouwenhoven, René van Zanten, Marcel Gelauff, Harm Taselaar, Thomas Bruning, Tom Nauta
Year of Publishing: 2015
Keywords: innovatie, 2025, pers, toekomst

Deze studie presenteert vier verschillende, plausibele scenario’s voor de toekomst van de Nederlandse journalistiek in 2025. Doel van de scenariostudie is actoren binnen en buiten de branche verder aan het denken te zetten over de toekomst van de journalistiek en hun eigen positie daarin, en een instrument aan te reiken om zich actief voor te bereiden op die toekomst. De studie beoogt ook inzichten aan te leveren voor een publiek debat over het belang van de journalistiek voor de samenleving. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.