Civic Crowdfunding-monitor: De stand van zaken

Crowdfunding door burgers voor lokale maatschappelijke projecten neemt laatste jaren toe. Hogeschool van Amsterdam deed er onderzoek naar en bundelde de uitkomsten in het eerste civic crowdfunding monitor.

Bewoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn bezig met creatieve ideeën en projecten voor hun omgeving: buurttuinen, nieuwe zorgconcepten, ontmoetingsplekken, bewonersbedrijven en lokale producten.

Al dit soort lokale initiatieven geven invulling aan hoe buurten, dorpen en steden er nu en in de toekomst uitzien. Mensen geven kleur aan hun eigen omgeving en woonplaats. Steeds vaker voeren zij daarbij zelf campagne om anderen actief te betrekken, om hun enthousiasme over te dragen, en om geld, hulp en middelen in te zamelen om het initiatief te realiseren.

Deze eerste ‘Civic Crowdfundingmonitor van Nederland’ maakt de opkomst van campagnes zichtbaar, als instrument om initiatieven van onderop mogelijk te maken. Het doel van de Civic Crowdfundingmonitor is om helder overzicht te geven van de stand van zaken rond civic crowdfunding in Nederland en van de meest relevante ontwikkelingen voor de toekomst.