Brede steun in gemeenteraad Haarlem voor een lokaal mediafonds

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Haarlem ziet mogelijkheden voor het opzetten van een lokaal mediafonds. Met dat fonds moeten onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistieke verdieping in stand worden gehouden. De oprichting van een dergelijk fonds stond donderdag 31 mei op de agenda van de raadscommissie Bestuur. Schrijft het Haarlems Dagblad.

Het initiatief daartoe is afkomstig van SP’er Frits Garretsen, want door bezuinigen en afslanken wordt het voor lokale media steeds moeilijker om bijvoorbeeld nog onderzoeksjournalistiek te bedrijven. Wat Garretsen betreft gaat Wienen te rade in Leiden, waar een dergelijk onafhankelijk fonds ter stimulering van de lokale journalistiek al in het leven is geroepen.

Lees verder in het Haarlems Dagblad