Lokaal onderzoek RID

In de aanloop naar het referendum op 21 maart over de nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv) geeft de website wiv-onderdeloep.nl achtergrondinformatie over deze wet en over het werk van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Onderzoeksjournalist Wil van der Schans schrijft het essay ‘Laat je niet meeslepen’ en maakt een aantal podcasts met actuele onderwerpen. Onderzoeksjournalisten Marco de Lange en Peter Mom buigen zich over de Regionale Inlichtingen Dienst (RID): hoe vindt democratische controle plaats op regionaal niveau, welke rol heeft de burgemeester bijvoorbeeld. 

Studenten journalistiek van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) zullen in de komende maanden voor wiv-onderdeloep.nl ook onderzoek doen in de regio. Deze lokale redacties zullen gaan samenwerken in de testomgeving van het Bureau voor Lokale Zaken, waarin ze methoden en technieken met elkaar kunnen delen.

Boekpresentatie
Het essay ‘Laat je niet meeslepen’ presenteren we in boekvorm op 1 maart in nieuwspoort en zal gratis verspreid worden via alle Nederlandse bibliotheken. De komende weken zal het essay in delen worden gepubliceerd op de website wiv-onderdeloep.nl. Deze website, het kloppend hart van het project, wordt voortdurend actueel gehouden door eigen onderzoek. 

We doen dit om de discussie over de Wiv voor een zo breed mogelijke groep mensen toegankelijk te maken. Wat betekent bijvoorbeeld ‘onderzoeksopdrachtgerichte' interceptie, hoe wordt de controle op de diensten geregeld: mogen agenten van de AIVD ook misdrijven begaan? Hoe opereert de Nederlandse inlichtingendienst in vergelijking met andere inlichtingendiensten in Europa? 

We gaan op zoek naar de achtergronden van de wet, het werk van de inlichtingendiensten zelf, we onderzoeken welke keuzes ze maken, hoe effectief ze zijn en welke uitgangspunten ze hanteren.

We willen degelijke informatie geven over nut en noodzaak van inlichtingendiensten met voldoende aandacht voor democratische controle, mensenrechten en de aansturing van de diensten. Een begrip als nationale veiligheid: wat betekent dat eigenlijk? We geven dit vorm door interviews met deskundigen, betrokkenen, critici, politici en toezichthouders.

https://wiv-onderdeloep.nl

Wiv-onderdeloep is een initiatief van Wil van der Schans 
Thecla Berghuis – redactie en productie
Pim Peterse – eindredactie en website.

Wiv-onderdeloep wordt gefinancierd door de referendum-commissie en is een productie van Stichting Lokale Onderzoeksjournalistiek.