Vanwaar de daverende stilte rond de ‘Eurowob’?

Twee jaar geleden riep CDA’er Donner, voormalig minister van Justitie, een storm van verontwaardiging op met zijn voorstellen om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in te perken. Journalisten zagen in zijn plannen een aantasting van de persvrijheid. Ook de recente uitspraken van de Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, over het indammen van misbruik van de Wob, waren goed voor felle reacties. In scherp contrast daarmee staat de daverende stilte rondom de ‘Eurowob’, constateert fractievoorzitter Sophie in ’t Veld voor D66 in het Europees Parlement.

http://www.villamedia.nl/opinie/bericht/vanwaar-de-daverende-stilte-rond...